บันทึกใน gotoknow และในเวบอื่นๆ, ข้อมูลจากการสืบค้นมากมาย หลายคนสามารถที่จะอ่าน เพื่อการรับรู้ , ค้นหาข้อมูลเพื่อตอบคำถาม – ข้อสงสัย หรือส่งการบ้าน

แต่สักพัก ...ก็ลืม

เหตุที่หลายคนลืม ไม่ใส่ใจจำ เพราะรู้ว่า ข้อมูลสามารถค้นได้จาก Internet แค่ไม่กี่คลิก
ถ้าไม่ค้น ก็ไม่รู้

แต่การอ่านนั้น ทำให้เกิดความรู้ เกิดการเติบโตทางความคิด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่านนี่เอง

เพื่อนนายบอนจึงตั้งคำถามขึ้นมาว่า แล้วการอ่านบันทึกในบล็อก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร
เพราะนั่งอ่านทุกวัน ก็ยังคงเหมือนเดิม เป็นคนเดิม, อาชีพเดิม บุคลิกเดิม คิดแบบเดิม

แล้วการอ่านบันทึกใน blog เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองล่ะ ต้องทำอย่างไร?
นี่คือ ประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนในหมู่เพื่อนๆ ซึ่งนายบอนรับฟังแล้ว ก็นำมาบันทึกทันที เพราะเพื่อนๆ เป็นนักอ่านชั้นดี แต่ไม่นิยมเขียนบันทึกใน blog

การอ่านบันทึกเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง จากทัศนะของเพื่อนๆที่กาฬสินธุ์
1. สรุปย่อการอ่านเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์
  แต่ละวัน มีบันทึกใหม่ๆเยอะ แล้วจะอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะ?
 - เลือกอ่านเรื่องที่เราใช้ประโยชน์ได้ โดยค้นหา หรือคลิกตามคำหลักใน gotoknow
- เขียนในความสำคัญ สรุปย่อการอ่าน เก็บไว้ เป็นการสะสมความรู้  ใส่ในสมุดบันทึกก็ได้
 
เขียน ชื่อเรื่อง  ที่อยู่ของบันทึก (Internet address / URL)  ความรู้ที่ได้ / ประเด็นที่ได้ / ข้อคิดที่ได้

2. ฝึกตั้งคำถาม เพราะคำถาม นำไปสู่การค้นหาคำตอบ เปิดโลกการเรียนรู้

3. อ่านแล้วนำไปใช้กับชีวิต
เรื่องราวที่ตรงกับตัวเอง เช่น ตรงกับอาชีพ การทำงาน ประสบการณ์ เคล็ดลับต่างๆ จากเนื้อหาที่ได้อ่านจากบล็อก เอาไปลองทำ จะได้ทักษะที่ดีๆทันที

หลายบันทึก อ่านแล้วไม่เข้าใจ แต่ถ้าลงมือทำตามขั้นตอนแล้วจะ เข้าใจทันที

4. อ่านอย่างเป็นระบบ
- วางแผนการอ่าน อ่านเพื่อรู้ เพื่อจับประเด็น, ตักตวงแนวคิดต่างๆ
- สรุปประเด็นที่ได้ อ่านแล้วลองนึกดู ได้อะไรจากการอ่านบ้าง หลังลุกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
  + +ได้ข้อคิด
  ++ แนวทาง
  ++ ความบันเทิง
  ++ผ่อนคลาย
  ++ ความงุนงง สงสัย
  ++ ไม่ได้อะไรเลย

- ทบทวน สิ่งที่ได้
- ปรับความคิด สิ่งใหม่ที่รับรู้ จะทำให้เป็นคนที่รอบคอบ สุขุม มีเหตุผลมากขึ้น

บันทึกจากความคิดเห็นของเพื่อนๆนายบอนที่นำมาบันทึกไว้นี้ นำไปทดลองทำดูสัก 10 นาที คงจะให้อะไรได้มากมายทีเดียวครับ

” ทำไมแนะนำแค่ 10 นาทีล่ะ ไม่นำไปทำจนเป็นนิสัยเลยล่ะ”

“นึกถึงความเป็นจริงดูสิ มีบันทึกอีกมากมายหลายชิ้น หลายท่านเปิดอ่านบันทึกนี้แล้ว ก็จะคลิกเปิดอ่านบันทึกอื่นๆต่อไป การที่จะตัดสินใจทดลองทำตามคำแนะนำนี้ ต้องใช้ความตั้งใจพอสมควร เพราะมีหลายสิ่งที่ต้องทำ ต้องอ่าน ต้องคลิก”

”สำหรับหลายคน อ่านบันทึกไปแล้ว คงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร อาจเป็นเพราะ เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่ต้องเหนื่อยดี บันทึกในลักษณะนี้ จะเหมาะสมสำหรับคนที่กระตือรือร้นมากๆเท่านั้น”

นั่นเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆนายบอนที่คงต้องหาข้อสรุปกันต่อไป