ที่มา เดลินิวส์  วันที่ 30 ตุลาคม หน้า 23

ขณะนี้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะพยายามคัดเลือกข้อสอบที่สามารถวัดการคิดและวิเคราะห์ของเด็กได้มากที่สุด คาดว่าประมาณกลางเดือนธันวาคมต้นฉบับข้อสอบ O-NET น่าจะเสร็จเรียบร้อยและยังได้จัดเตรียมทำข้อสอบพิเศษให้แก่เด็กนักเกรียนที่ตาบอด และหูหนวกให้มากขึ้น เช่นคนตาบอด อาจจะมีการผลิดข้อสอบที่เป็นตัวอักษรเบลขึ้นมา