เทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2015


เทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2015

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

"เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ผมได้เขียนอีเมลเกี่ยวกับการที่ World Economic Forum (WEF) ได้เสนอรายชื่อเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (emerging technologies) 10 อย่าง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้กรุณานำไปถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้อ่านผ่านบล็อกสภามหาวิทยาลัยของ KMI โดยจั่วหัวเรื่องว่า "เทคโนโลยีแห่งอนาคต" ที่ Web Link : https://www.gotoknow.org/posts/564542

ในปีนี้ WEF โดย Meta-Council on Emerging Technologies ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแขนงต่างๆ 18 คน ตามการเรียบเรียงของ Bernard Meyerson ได้ออก press release ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ "เทคโนโลยีแห่งอนาคต" ข้างต้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2558 โดยใช้ชื่อหัวข้อเรื่องว่า Top 10 Emerging Technologies of 2015 ปรากฏว่ามีเทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2015 เป็นดังนี้

1 Fuel cell vehicles

เทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้เซลเชื้อเพลิงที่ให้กำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งจะต่างไปจากแบตเตอรี่ที่ต้องมีการชาร์จไฟจากแหล่งไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงเป็นแก๊สไฮโดรเจนที่อัดด้วยความดันสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดของเสียเป็นเพียงไอน้ำเท่านั้น

2 Next-generation robotics

หุ่นยนต์รุ่นถัดไปจะมีความยืดหยุ่นสูง และอาศัย cloud-computing revolution ในการรับคำสั่งระยะไกลแทนที่การถูกโปรแกรมแบบดั้งเดิม การออกแบบหุ่นยนต์ต่อจากนี้ไป จะมีลักษณะของการให้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกันกับมนุษย์แบบสัมพันธ์กันมากกว่าการที่หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในงานที่ซ้ำซากตายตัว

3 Recyclable thermoset plastics

จากการที่มีผู้สามารถสังเคราะห์พอลิเมอร์ PHTs หรือ poly(hexahydrotriazine)s สำหรับผลิตพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ทได้ในปี ค.ศ. 2014เป็นโอกาสที่จะทำให้ปัญหาขยะพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ทลดลงได้ เพราะ PHTs ที่แข็งแรงทนทานนี้ สามารถย่อยเป็นมอโนเมอร์ที่นำไปใช้ใหม่เป็นสารตั้งต้นสำหรับทำผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปได้

4 Precise genetic engineering techniques

เทคนิค genetic engineering ล่าสุด มีความเที่ยงตรงจนทำให้มนุษย์สามารถกำหนด genetic code ของพืชให้เผชิญกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

5 Additive manufacturing

เทคโนโลยีการผลิตที่เริ่มต้นจากวัสดุขนาดเล็กที่มีการก่อเกิดเป็นรูปร่างแบบสามมิติโดยอาศัย digital template

6 Emergent artificial intelligence

ปัญญาประดิษฐ์อุบัติใหม่ ตัวอย่างอันหนึ่งเกิดจาก Never-Ending Language Learning (NELL) Project ของ Carnegie Mellon University ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขีดความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลจำนวนมหาศาลบนหน้าเว็บ อีกตัวอย่างหนึ่งคือWatson system ที่มีการใช้ในทาง oncology เพื่อช่วยแพทย์ในการตรวจและรักษาคนไข้โรคมะเร็งแบบจำเพาะแต่ละราย

7 Distributed manufacturing

เทคโนโลยีการผลิตที่อาศัย digital information และ 3D printing ที่เอื้อผู้บริโภคให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

8 'Sense and avoid' drones

เทคโนโลยีเครื่องบินได้ ที่สามารถรู้สึกถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและปรับระดับกับทิศทางตาม sense ได้เอง

9 Neuromorphic technology

เทคโนโลยีที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์โดยอาศัย neuromorphic chips

10 Digital genome

เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำให้จีโนมของแต่ละคนสามารถถูก sequenced และ digitized ได้ในเวลาไม่กี่นาทีแล้ว และสามารถจัดเก็บไว้ในUSB stick เพื่อการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก

เป็นที่น่าสังเกตว่า "เทคโนโลยีแห่งอนาคต" ที่ WEF ได้เคยทำรายงานเสนอต่อสาธารณชนเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงในปี ค.ศ. 2015 ส่วนที่เกินครึ่งยังคงต้องรอการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดของ 10 เทคโนโลยีแห่งปี 2015 นี้ สามารถดูได้ในไฟล์ที่แนบ หรือdownload จาก Web Link : https://agenda.weforum.org/2015/03/top-10-emerging-technologies-of-2015-2/

ผมจึงส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อกรุณาพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัยตามที่อาจารย์จะเห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มงคล รายะนาคร"

หมายเลขบันทึก: 587555เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2015 13:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มีนาคม 2015 13:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี