มหกิจกรรม 3 รู้ (1)

การบริหารองค์กร โครงสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยวิจัย

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. และ 13 - 15  พ.ย. นี้  มีกิจกรรม 3 รู้ ได้แก่  การรับรู้  การศึกษาหาความรู้  และการเรียนรู้  ในกลุ่มผู้อำนวยการกอง  เลขานุการคณะ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตลอดจนคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากร  มาประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบความเคลื่อนไหว  เพื่อขับเคลื่อนระบบการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดโครงสร้างและระบบทรัพยากรมนุษย์  ได้วางกำหนดการไว้ดังนี้

8 พ.ย.   สัมมนาระดมความคิดเห็น ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น

9 พ.ย.   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.ร. บรรยายเรื่อง  หลักการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐ

10 พ.ย.   เชิญทีมงานของ สกอ. มาบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและจำนวนข้าราชการในมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 20  แห่งพรบ.ข้าราชการพลเรื่อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

13 พ.ย.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบ พนักงานมหาวิทยาลัย

14 พ.ย.  เชิญที่ปรึกษา กพ.บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ 

15 พ.ย.   ประชุมสรุปผลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ  เพื่อขับเคลื่อนในระดับภาพใหญ่และภาพเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กร  เงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์  การประเมินและพัฒนาผลงาน 

กิจกรรมครั้งนี้มีทีมงานจาก JJ ส.อมก. กจ. และสถาบันยุทธศาสตร์ฯ เข้าสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยวิจัย#โครงสร้าง#ทรัพยากรมนุษย์#การบริหารองค์กร

หมายเลขบันทึก: 58734, เขียน: 11 Nov 2006 @ 17:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
รายการวันที่ ๑๓ พ.ย. ๔๙ เชิญใครเข้าร่วมประชุมบ้างคะ นำมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
Joanne
IP: xxx.146.63.187
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจเสมอค่ะ

ท่านใบบุญจะสรุปภาพรวมภายในเดือนมกราคมนี้  สำหรับอ.เก่ง  ขอบคุณมาก  และขอให้สู้ๆๆๆ