​ข้อดีและข้อเสียของ Tablet

ข้อดีและข้อเสียของ Tablet

ข้อดี

1. ทําให้คนไทยมีนิสัยนักการอ่านขึ้น จากการวิจัยที่พบว่าคนไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือปีละประมาณ 10 บรรทัดนั้น เมื่อมีอุปกรณ์ Tablet คาดว่าจะทําให้คนไทยรักการอ่านเพิ่มขึ้น
2. สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้จํานวนมาก
3. เป็นการสร้างรายได้ ให้ กับผู้ผลิต Application จํานวนมหาศาล พร้อมทั้งสร้างสรรค์นักพัฒนา Application หน้าใหม่ เพื่อให้การดําเนินชีวิต เป็นเรื่องที่ง่ายยิ้งขึ้น
4. เป็นการเพิ่มรายได้ของธุรกิจหนังสือออนไลน์มากขึ้น
5. เป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล ได้อย่างทันท่วงทีผ่านอีเมล์ และ บราวเซอร์

ข้อเสีย
1. การใช้เทคโนโลยีเป็นจํานวนหลายชั่วโมงนั้น ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งปัญหาสายตา
2. ส่งผลกระทบ ต่อร้านขายหนังสือ เพราะผู้บริโภคหันไปบริโภคหนังสือออนไลน์มากขึ้น ทําให้ยอดขายตกลง
3. เทคโนโลยีอาจเป็นช่องทางในการกระทําผิดของมิจฉาชีพ เช่น ละเมิดลิขสิทธิ€
4. การเข้ามาของเทคโนโลยีอาจทําให้คนฟุ้งเฟ้อมากขึ้น เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นมีราคาแพง

การใช้งานเทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีละข้อเสีย ผู้ใช้เองควรเป็นผู้พิจารณา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้อดีที่เราจะได้จาก Tablet ก็มีมากกว่าข้อเสีย แต่ผู้บริโภคจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน ชีวิตการทํางาน แม้กระทั่งนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถนําประโยชน์ของเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี

พีระพงษ์ เครื่องสนุก

11/03/58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tabletความเห็น (0)