ปฏิรูปการศึกษา : ก้าวผ่านวิกฤติการศึกษาไทย


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมฉลองครบ 36 ปีของการก่อตั้ง และเชิญผมไปพูดเรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา : ก้าวผ่านวิกฤติการศึกษาไทย" เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงนำ Narrated Ppt มา ลปรร. ที่นี่

ผมลืมย้ำไปว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้หลากหลายมิตินั้น พัฒนาพอกพูนไปด้วยกัน ในการกรรมการเรียนรู้แบบ Action + Reflection ไม่ใช่ผลลัพธ์อย่างหนึ่ง ก็สอนในวิชาหนึ่ง คือต้องเรียนรู้แบบบูรณาการ ไม่ใช่แยกเรียนให้เกิดผลลัพธ์แต่ละด้าน เป็นรายวิชาแยกๆ กันวิจารณ์ พานิช

๗ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)