สูตรเว่ยหล่าง แปลโดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หนังสือสูตรเว่ยหล่างและคําสอนของฮวงโปทั้งสองเล่ม ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวไว้ถ้าเป็นพุทธศานิกชนแท้ควรอ่าน

แต่ที่นํามาลงไว้ในบันทึกเป็นเสียงอ่านของธรรมสภา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาให้ถึงความจริงของชีวิตและจิตใจความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ