นิราศเมียนมาร์ (๖๗)

133) ชมเจดีย์ ที่งาม นามพระธาตุ

มุเตาผาด ผุดผ่อง เป็นทองใส

ร้อยกว่าเมตร สูงเด่น เห็นแต่ไกล

ศิวิไลซ์ ใสกระจ่าง ทางศรัทธา

สิงห์คู่ใหญ่ ตั้งไว้ ใกล้ทางขึ้น

สูงทะมึน ยืนเฝ้า เจ้าสี่ขา

พระอุปคุต วางเด่น เห็นกะตา

ในปากอ้า สิงห์อม ข่มภัยพาล

134) รองเท้าวาง ข้างบันได ห้ามใส่เข้า

เดินเท้าเปล่า เฝ้าศรัทธา พาเล่าขาน

บันได้ขึ้น สี่ทิศ พิศตำนาน

เป็นวิหาร ผ่านขึ้นลง องค์เจดีย์

หลังคาทรง องค์ปราสาท ประกาศศักดิ์

แจ้งประจักษ์ ภักดิ์พงศ์ ทรงสักขี

เป็นองค์พระ พุทธเจ้า เว้าวจี

ทิศเหนือมี โคตมะ พุทธองค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)