นิราศเมียนมาร์ (๖๘)

135) ตะวันออก กกุสันธ พุทธเจ้า

ทางใต้เล่า โกนาคมนะ อย่าได้หลง

ตะวันตก กัสสปะ พระวางตรง

คุกเข่าลง ประนมกร ขอพรชัย

รอบเจดีย์ มีพระ ประจำเกิด

ใครกำเนิด วันใด ไม่สงสัย

สัตว์วันเกิด เลิศแปดทิศ พิชิตชัย

เกิดวันใด ได้บูชา พาสุขใจ

136) ครั้นปีหนึ่ง เก้าสามเก้า พาเศร้าโศก

วิปโยค โลกดิ้น แผ่นดินไหว

ยอดพระธาตุ ขาดดิ่ง ทิ้งลงไป

เก็บตั้งไว้ ให้บูชา สถาพร

ใช้ธูปค้ำ นำจุน หนุนพระธาตุ

ยอดที่ขาด ผงาดตั้ง อนุสรณ์

สิบห้าปี ที่ซ่อมใหม่ ได้ถาวร

ปฏิสังขรณ์ ย้อนงาม ตามแบบกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)