ร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา

ร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา

อ่านได้ ที่นี่ และมีการแถลงข่าวดังนี้วิจารณ์ พานิช

๒๐ ก.พ. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)