รายงานมาแล้วจ้า *O*

วันนี้เป็นชั่วโมงสอนคอมพิวเตอร์อีกแล้วค่ะ นักเรียนจะกระตือรือร้นทุกครั้งที่เรียนวิชานี้ สำหรับชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการทำรายงานใน Word อย่างถูกวิธีเริ่มจากการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ถูกต้องคือ ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว

จากนั้นก็อธิบายถึงรูปแบบการเขียนรายงาน ซึ่งจะมีองค์ประกอบ คือ

1. หน้าปก

2. หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)

3. หน้าปกใน

4. คำนำ

5. สารบัญ

6. เนื้อเรื่อง

7. บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง

8. ภาคผนวก

9. รองปกหลัง

10. หน้าปกหลัง

สุดท้ายก็ให้นักเรียนลงมือทำรายงานด้วยตัวเอง โดยเลือกเรื่องที่มีสาระสามารถให้ประโยชน์แก่เพื่อน ๆ หรือผู้อื่นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)