(บันทึก)...ความรักและศรัทรา...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความศรัทรา...ความรัก...การให้แล.แบ่ง..ปัน..ยังมีให้เห็น...เป็นความหวัง..ที่..จุดประกาย..สายใย..ชีวิต


มันถูกเปลี่ยนให้ดอกโต

จนลืมความเล็กๆๆ..ที่เห็นกันมา...

รังนี้

เห็นได้..ยาม..น้ำค้างพร่างพรม..รังรัก...ที่อยากเห็น..

แค่นี้คงพอ..อยู่..กับ..ความรัก...ที่มี...

ตะวันขึ้นหรือลับ...ลง..คงกลับมา...ความรักที่มีต่อกัน..ทุกวันๆๆๆกับวันเวลา...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

May I offer กลิ่นสุภาพ https://www.gotoknow.org/posts/434406

and เสียงสดับ (ปรับแรง แกล้งวรรณกรรม) https://www.gotoknow.org/posts/437600

as answers to "love" is enough. ;-)