เลือกชุมนุม ของนักเรียน

วันนี้มีการเลือกชุมนุมของโรงเรียนบ้านปางเฟือง โดยมีการเปิดหลายชุมนุนแต่ที่บังคับก็คือนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ต้องเข้าร่วมชุมนุมนาฎศิลป์เท่านั้นโดยโรงเรียนมีการเน้นในเรื่องวัฒนะธรรม การฟ้อน การรำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)