5 ธันวา มหาราช

วันนี้ทางอำเภอเชียงดาวได้ร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองทุกหมู่บ้านและทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวได้ร่วมกันเดินขบวนเทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติโดยระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจากโดรงเรียนบ้านเมืองงายเดินไปตามถนนหลักไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเชียงดาวโดยโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 ร่วมเดินขบวน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)