สัปดาห์ที่ 13 (29/มค./58) รวมพลเก็บเศษขยะ

ในเช้านี้ทางคณะครูเห็นว่านักเรียนไม่ค่อยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอลเท่าที่ควร จึงได้มีการให้นักเรียนร่วมกันตั้งแถวเก็บเศษขยะทุกชิ้นที่อยู่ตรงหน้าไปจนสุดขอบสนาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I would love to see more 'voluntary cleaning' not by 'order' but by 'self-actualizing habit'.

Another kind of rubbish is 'invisible' -not seen, not heard nor touched but felt-. This rubbish is letting us walk by visible rubbish without thinking about putting visible rubbish in a bin.

Thank you for the good work.