กาพย์แก้วกวีกานต์ (๙๑)

"เป็นพี่ ที่น่ารัก

เป็นผู้รักษ์ ยุติธรรม

เป็นคน น่าจดจำ

เป็นผู้นำ มีน้ำใจ

เป็นครู ผู้เปรื่องปราชญ์

เป็นผู้วาด หวังสดใส

เป็นผู้ มองการณ์ไกล

เป็นผู้ให้ น้ำใจงาม"

28/1/58

ในโอกาสเลี้ยงส่ง นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์

ย้ายไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)