สัปดาห์ที่ 13 (27/มค./58) สอนนอกห้องเรียน

ในวันนี้ห้องเรียนที่เรียนตามปกติก็ได้ทำการปรับปรุงผนังห้องด้วยการทาสีจึงไม่สามารถเรียนในห้องได้ กระผมจึงนำนักเรียนมาเรียนที่ศาลาและซุ้มข้างอาคารเรียน

และในการเรียนคาบนี้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเลยเพราะนักเรียนไม่มีความเบื่อหน่ายกับการเรียนเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)