สัปดาห์ที่ 12 (23/มค./58) ฉีดวัคซีน

ในวันนี้ทางสถานีอนามัยบ้านปางเฟืองได้มาทำการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ในวัยเด็ก

และในการฉีดวัคซีนของเด็กบางคนก็มีร้องไห้บ้างโดยเฉพาะเด็กป.1 แต่ส่วนใหญ่ก็อดทนได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)