กาพย์แก้วกวีกานต์ (๙๐)

"ทิวเขา เป็นแนวเขา

ถิ่นที่เรา เฝ้าศึกษา

เชิงดอย สร้างคุณค่า

นักศึกษา มาฝึกตน

ม.ช. อยู่เชิงดอย

ไม่เสื่อมถอย คอยสร้างคน

เวลา พาสร้างผล

เพียรอดทน สร้างคนดี"

30/1/58

เชิงดอยสุเทพ เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)