สัปดาห์ที่ 14 (2/กพ./58) กีฬาสี

ในวันนี้ทางสาระพละศึกษาและสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปางเฟือง และมีการแข่งขันหลายรายการเช่น การแข่งขันฟุตบอล แชร์บอล เป็นต้น การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคี

นักเรียนแต่ละสีก็ต่างสนุกสนานกับการแข่งขันกันอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)