ความรัก ความผูกพัน และประสบการณ์ IN classroom From CAA

ในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ ผมได้รับมอบหมายในการปฏิบัติการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้สอนในเรื่องของ ตารางการทำงาน 2 (Excel 2010)

ในช่วงแรกที่เราได้เริ่มซึ่งเป็นปกติอยู่แล้ว สำหรับครูฝึกหัดที่ยังน้อยประสบการณ์ในการสอนก็ตื่นเต้นและในการสอนช่วงแรก ๆ ก็อาจจะยังสอนได้ไม่ดีนัก และยังไม่คุ้นเคยกับนักเรียนที่เจอในช่วงแรก แต่พอเวลาผ่านไป 2-3 อาทิตย์เริ่มปรับตัวได้แล้ว ก็เริ่มที่จะสอนสนุก

ผู้เรียนก็สนุกกับการเรียนพร้อมที่จะรับความรู้ นักเรียนที่นี้มีความน่ารักมากครับ ตั้งใจเรียนและมีกิริยามารยาทดีมาก แต่ก็มีทั้งที่ตั้งใจเรียนมาก ๆ หรือชอบพูดเล่น ๆ กับอาจารย์บ้าง

และก็มีที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยในช่วงแรก ๆ ไม่พอเวลาผ่านไปเห็นเพื่อน ๆ ทำงานและด้วยที่ผมก็ได้สอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ตั้งใจเรียน เมื่อได้คุยเปิดใจกับนักเรียนบ้างก็ทำให้เราได้รู้ถึงปัญหา และเราก็จะได้รู้ถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในห้องเรียนได้

ทำให้ผมและตัวของนักเรียนเองก็มีความสนิทสนมกับเป็นอย่างดี เวลาเด็กมีปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวก็จะกล้าเข้ามาปรึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญในด้านนี้ด้วย

ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนน่าเรียนขึ้นเมื่อผู้สอนและผู้เรียนต่าง เปิดใจและยอมรับ ซึ่งได้ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายคือ ผู้สอนได้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ ผู้เรียนก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่และมีที่ปรึกษาในเวลาที่มีปัญหาอีกด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)