จัดบอร์ด ช่วยคุณครู

วันนี้นอกเวลาในการสอนผมได้มาจัดบอร์ดของโรงเรียน เป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นเหมือนปฏิทินโรงเรียน ในบอร์ดนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าวันนี้เป็นวันอะไรนักเรียนและครูจัดกิจกรรมอะไร เป็นการบอกล่วงหน้าให้คุณครูและนักเรียนเตรียมตัวในการจัดกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)