ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อบันทึกนี้ว่าอะไรดี เลยของใช้ชื่อว่า"คุณเอื้อของเรา" ก็แล้วกันนะครับ  บันทึกนี้ผมอยากบันทึกเล่าถึงสิ่งสำคัญที่การดำเนิน KM นั้นจะขาดไม่ได้ และการดำเนินจะราบรื่นได้ดีเพียงใดบุคคลที่มีความสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือ "คุณเอื้อ" ครับ

         จากการปฏิบัติที่ผ่านมาพบว่าหาคุณเอื้อไม่ได้เอื้องานจะก้าวเดินไปได้ช้ามาก แต่ตรงกันข้ามหากคุณเอื้อได้เอื้อหรือเสริมหนุนแล้ว งานจะสามารถเดินหน้าไปได้บางครั้งอาจเร็วถึงขั้นที่เรียกว่า "ก้าวกระโดด"  แต่ก็นั่นแหละครับ แต่ละหน่วยงานเราไม่สามารถเลือกคุณเอื้อได้

          คุณเอื้อของเราในบันทึกนี้ ผมขอชื่นชมครับ เพราะเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมาก เรามีกิจกรรมของทีมงาน PAR ในส่วนของนักส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมการ ลปรร.ของเกษตรกรในพื้นที่ คุณเอื้อในทุกระดับของเราได้ยืนเคียงข้างและให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลา  ดูภาพประกอบครับ

  
คุณเอื้อกรมส่งเสริมฯ ผอ.ธุวนันท์ ..เอื้อสุดๆ

 

   
CKO ยอดคุณเอื้อเกษตรจังหวัด สุชาติ ทองรอด 

        พวกเราพอจะมีความหวังว่า  ในอนาคตอันไกล้นี้เราคงได้ขยายวง KM ออกไปอย่างกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ  สามารถอำนวยให้เกิดการ ลปรร. แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อันเป็นบทบาทหลักของ "นักส่งเสริมการเกษตร" ได้อย่างสมบูรณ์กันต่อไปนะครับ

        ขอบพระคุณฟ้าดินที่เมตตา  และบันทึกมาเพื่อ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก