อำนาจรัฐกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

      อำนาจรัฐสัมพันธ์กับธุรกิจสปาในหลายด้าน  สัมพันธ์ทั้งต่อหน้าที่ นโยบาย การจัดการการดำเนินการธุรกิจ และการควบคุมทิศทางของธุรกิจ ดังนี้

     การการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อจัดตั้งธุรกิจ  การควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การกำหนดเวลาเปิดปิด การกำหนดมาตรฐานของสถานที่ประกอบธุรกิจสปา   ควบคุมการจ้างแรงงานผ่าน กฎหมายแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพัยธ์   มีพรบ.ประกันสังคม กำหนดมาตรฐานผู้ให้บริการ  มาตรฐานของเครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์  มาตรฐานความปลอดภัย  มีพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อควบคุมการบำบัดนำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
การควบคุมพาหะนำโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  การเสียภาษีอากร

2. ลักษณะขององค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

     สนใจในลักษณะการเป็นบริษัทจำกัด กับ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว แต่เมื่อมาพิจารณาปัจจัยต่างๆ คิดว่าลักษณะที่เหมาะสมควรจัดตั้งเป็นลักษณะบริษัทจำกัด บริษัทมีข้อดีที่สามารถเพิ่มและลดทุนได้ง่าย   ส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจในอนาคต  โดยจะจัดตั้งเป็นบริษัทเล็กๆ  เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ได้ยืดหยุ่นและรวดเร็วในการดูแลจัดการ 

     นอกจากนี้บริษัทยังมีข้อดีในด้านภาษี เนื่องจากนำค่าใช้จ่ายมาหักออกจากรายได้  ก่อนนำมาคิดอัตตราภาษี

 

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4818140064

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านกฎหมายธุรกิจ

คำสำคัญ (Tags)#อำนาจรัฐกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ#homework8

หมายเลขบันทึก: 58587, เขียน: 11 Nov 2006 @ 07:47 (), แก้ไข: 13 May 2012 @ 20:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)