สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

บันทึกที่ 30 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

วันนี้นักเรียนนำงานประดิษฐ์มาส่ง ซึ่งดิฉันก็ได้ให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนบางคนก็ประดิษฐ์และออกแบบได้สวยงาม บางคนก็ประดิษฐ์กระเป๋าจากใบมะพร้าว ไม้ไผ่ ทำเป็นกระปุกออมสิน ที่ใสดินสอ กะลามะพร้าวนำมาทำเป็นโคมไฟ ซึ่งก็ถือว่าเรียนทำได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)