บันทึกที่ 14 ม.2/1 นักเรียนของครูส้ม (25/11/57)

ม.2/1 นักเรียนของครูส้ม (25/11/57)

วันนี้เป็นวันที่ดิฉันได้มาสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ฉันได้รับหน้าที่สอน และวันนี้ก็ได้สอนในหัวข้อ "เทคโนโลยีสะอาด" โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เขียนแผนผังความคิด แล้วออกมานำเสนอนอกห้องเรียน

กลุ่มพวกเราสู้ ๆ ค่ะ

ออกมาทำงานนอกห้องเรียน ลมเย็นสบายมาก

ช่วยกันระดมความคิด

นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

และดูเหมือนว่านักเรียนจะชอบที่ทำงานเป็นกลุ่มกันมากว่า อาจเป็นเพราะได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ฝึกความสามัคคีในกลุ่ม และยังเป็นการบริหารงานและแบ่งหน้าที่ในกลุ่มอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)