หน้าที่........ประจำวันศุกร์

หน้าที่หลักของครูเวร

เช้าทุกวันศุกร์ดิฉันต้องตื่นนอนเป็นพิเศษเพราะมีหน้าที่ที่ต้องทำ ....นั้นก็คือต้องมาโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงเช้า เพราะดิฉันได้รับหน้าที่เป็นครูเวรประจำวันศุกร์...

ทุกเช้าดิฉันต้องมายืนหน้าโรงเรียนค่อยรับนักเรียนจากผู้ปกครอง ****อีกทั้งเวลาเด็กมาเกินแปดโมงหลังเคารพธงชาติ ครูเวรต้องจดรายชื่อนักเรียนที่มาสายและลงโทษ .......พอถึงตอนพักเที่ยงดิฉันต้องรีบกินข้าวเพื่อจะต้องรีบมาขายคูปองให้แก่นักเรียนที่จะซื้อขนม.......

โดยปฏิบัติหน้าที่ตรงสหกรณ์โรงเรียน ยังไม่หมดครูเวรต้องเดินเชคสถิตินักเรียนจำนวนมาเรียนของวันนี้ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม พอโรงเรียนเลิกก็ต้องไปยืนหน้าโรงเรียนค่อยส่งนักเรียนแก่ผู้ปกครอง.......ทั้งหมดนี้ดิฉันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่การเป็นครูต้องรู้ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)