...กิจกรรมวันลอยกระทง

...>>> ลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง

...ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

...ตอนเช้า...มีพิธีเปิด โดย ผอ โรงเรียน

...มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละชั้น

...ตอนสาย...มีการแข่งขั้นโคมลอยของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 กับช่วงชั้นที่ 3

...ตอนบ่าย...ให้นักเรียนทำกระทงของตนเอง เพื่อนำมาประกวด

...โดยมีการกำหนดเวลา ในการทำ 2 ชั่วโมง

...พอทำกระทงเสร็จ นักเรียนทุกคนต้องนำกระทงมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประกวด ของแต่ละช่วงชั้น

...กระทงที่ได้รับราลวัลของแต่ละช่วงชั้น

...สวยงามมาก ๆ

...นี้เป็นกระทงที่ได้รางวัลที่ 1 ของช่วงชั้นที่ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)