ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ....นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการสถานีตำรวจ แหล่งเรียนรู้เยาวชน ณ สภ.ภูพิงค์ฯ

.....โดยทางตำรวจได้เปิดโลกกว่างให้เยาวชนรุ่นใหม่อนาคตของชาติได้มีบทบาทและศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์

*******นักเรียนได้เยี่ยมและสำรวจภายในสภ.ภูพิงค์ฯ ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)