สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๑)

"สร้างกระแส ปลุกสำนึก ตรึกตรองถูก

สร้างเครือข่าย พันผูก ปลูกความหวัง

สร้างภูมิคุ้มกัน ขันแข็ง แรงพลัง

เป็นหนึ่งดัง ตั้งใจ ไม่พึ่งยา

กรรมการ ผสานฝ่าย มีหลายหลาก

กองทุนมาก ราษฎร์รัฐ ช่วยจัดหา

กิจกรรม นำเด่น เน้นพัฒนา

เป็นคุณค่า ทูบี นัมเบอร์วัน"

3/2/58

นำเสนอจังหวัดทูบีนัมเบอรืวันระดับภาค

รร.ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์



ความเห็น (0)