สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๑๙)

"ความล้มเหลว นำใจให้อ่อนล้า

ทำ อุราพากังวลหม่นหมองศรี

ให้ ผิดหวังพลั้งพ่ายหน่ายฤดี

เรา จงมีปัญญาพารู้ทัน

เรียนรู้ ดูคุณค่าที่ว่าพลั้ง

ได้ ดั่งคลังปัญญาอย่าเหหัน

มากกว่า ทองกองทรัพย์นับอนันต์

ความสำเร็จ นั้นมั่นใจได้กลับคืน"

Morning exercise 29/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"ความล้มเหลวทำให้เราเรียนรู้ได้มากกว่าความสำเร็จ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)