สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๐)

"ทูบี นัมเบอร์วัน สรรค์สร้างค่า

สร้างชีวา พาใจ ไปสู่ฝัน

สานพลัง ตั้งมั่น มุ่งฝ่าฟัน

หมายรางวัล ฝันไกล ไม่กลับกลาย

เป็นหนึ่งได้ ไม่พึ่งยา ใจกล้าแกร่ง

กล้าลงแข่ง ชิงชัย ใจมุ่งหมาย

สร้างกระแส ปลุกสำนึก ทึ่ท้าทาย

สร้างเครือข่าย หลายทาง มาสร้างไทย"

21/1/58

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์

ในการพัฒนาความเข้มแข็งของ

ภาคีเครือข่าย TO BE 1

รร.สระบุรีอินน์ จ.สระบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)