กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9/1/58

วันนี้เป็นวันที่ต้องงดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกหนึ่งวัน เนื่องจากโรงเรียนให้ความสำคัญกับเด็ก จึงจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความกล้าแสดงออกบนเวที วันนี้ดิฉัน เพื่อนๆ นักศึกษาและคณะครูทุกท่าน ได้เตรียมฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้นักเรียนได้เข้าร่วม นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้รับขนมและของรางวัลต่างๆ มากมาย ดิฉันมีความสุขและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้สร้างความสุขให้นักเรียน โดยดิฉันประจำอยู่ที่ฐานกินวิบาก เด็กๆให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาก หลังจากที่เด็กร่วมกิจกรรมเสร็จก็จะมารับรางวัลและลายเซ็นต์ของดิฉันคะ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมและนำใบกิจกรรมนี้ไปร่วมลุ้นของรางวัลชิ้นใหญ่ต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)