การฝึกซ้อมการแสดงในกิจกรรมวันเด็ก 6/1/58

เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ให้ฝึกซ้อมการแสดงในชื่อชุด ปั๊ดโท๊ะ ให้แก่นักเรียน การฝึกซ้อมการแสดงจะซ้อมทุกคาบ 7 หรือเวลา 14.40 น. ของทุกวันจันทร์และพุธ และฝึกซ้อมทั้งวันในวันที่ 8/1/58 อุปสรรคในการรับหน้าที่ในครั้งนี้ก็มีเพียงแต่เด็กนักเรียนยังขาดความกล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งดิฉันได้ให้คำแนะนำและคำชมให้นักเรียนมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)