ที่มา  http://203.146.122.12/guidance/game/indexgames.htm

เกม คำๆ นี้ดูไม่น่าจะมีอะไร เพราะความหมายก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแค่เกม แต่เพราะเกมนี่แหละที่ทำให้เด็กหลายคนแทบจะทิ้งอนาคตและชีวิตไว้กับมัน ในโลกปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวไกลแบบไม่หยุดยั้ง รูปแบบของสื่อต่างๆ ก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไปด้วย เกม ก็มีพัฒนาการเช่นกัน ในอดีตอาจมีแค่เกมกด หรือวีดีโอเกม