ที่มา  http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=25029

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดแนว ทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2550 ว่า ในสัปดาห์หน้าตนจะประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าว รวมถึงประเด็นเรื่องเงินกินเปล่า หรือแป๊ะเจี๊ยะที่ตนมุ่งมั่นว่าในอนาคตจะต้องหมดไป โดยในส่วนของแนวทางการรับนักเรียน  จะมีการ ทบทวนสัดส่วนเงื่อนไขพิเศษ 10% ของโรงเรียนยอดนิยมว่ายังคงจำเป็นอยู่หรือไม่ เพราะ เท่าที่ได้รับฟังเสียงจากโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่จะให้ยกเลิกเงื่อนไขพิเศษดังกล่าว