การจัดการเรียนการสอนหนึ่งใน วพบ ตรัง

moon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


วให้นักศึกษาทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกันผลกระทบของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งนักศึกษาทำโครงการขยะเหลือศูนย์ และรณรงค์ 3R พร้อมกับทำตนเองให้เป็นตัวแบบหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (2)

เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ

สุดยอด