เรียน PLC วันที่ 17 มกราคม 2558วันแรกของการได้เรียนรู้ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" หรือ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งในตอนแรกยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร? มีกระบวนการหรือรูปแบบการทำอย่างไร? ถึงจะบอกได้ว่านี่คือ กระบวนการทำ PLC รวมถึงความสำคัญ และเป้าหมายของทำ PLC เพื่ออะไร ? และแตกต่างจากการทำ KM หรือไม่อย่างไร????? ซึ่งคำถามต่างๆนี้เกิดขึ้น เมื่อรู้ว่าบ่ายนี้ เราจะได้เรียนรู้กระบวนการทำ PLC

" PLC เป็นกระบวนการทำที่เป็นรูปแบบ แต่ไม่ใช่รูปแบบ" (@_@)

กิจกรรมแรกที่ได้เรียนรู้คือ อาจารย์ได้นำเสนอตัวอย่างการทำ PLC ที่ผ่านมาของอาจารย์เอง จึงทำให้เราเริ่มค่อยๆมองเห็นภาพของคำว่า PLC ชัดเจนขึ้นๆ เป็นลักษณะของการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีปัญหาคล้ายๆกัน มีความต้องการ มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องเดียวกัน เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาเรื่องนั้นๆร่วมกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือกัน ร่วมใมจกันของคนต่างๆในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แสดงออกซึ่งบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมองว่าการทำ PLC นั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่สามารถนำกระบวนการนี้ไปปรับใช้ได้ในทุกๆวงการ >>>>>>>> >>และคำถามต่อมาคือ แล้วกระบวนการทำ PLC มีขั้นตอนอย่างไรละ???????

กิจกรรมวันนี้ หลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างของการทำ PLC แล้ว ขั้นตอนต่อมา อาจารย์เริ่มให้เราได้ลองปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการทำ PLC นั่นคือ การพูดคุยกันในประเด็น "ความหมายของ PLC" ซึ่งก็ได้มุมมองแนวคิด ของนิยามคำว่า PLC จากเพื่อนๆในห้องแตกต่างกันไป เช่น PLC คือ บริบทที่มีความแตกต่างกัน,เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันของทุกคน, การรวมกลุ่มกัน ร่วมมือกัน, การปฏิบัติอย่างแท้จริง และเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพื่อหาทางออกร่วมกัน หลังจากนั้นเพื่อความเข้าใจและได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ทุกคนได้วาดภาพเพื่ออธิบายความหมายของคำว่า PLC เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาพที่ออกมาก็บ่งบอกถึงแนวคิดของแต่ละคนชัดเจนขึ้น เช่น บางคนวาดออกมาเป็นเป้าธนู, ยีราฟที่ถูกเชือกแขวนคอ, หนุ่มหล่อ,เครื่องกรองปุ๋ย และการทำงานของปลวก แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในกระบวนการทำ PLC นั่นคือพวกเรามีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การร่วมกันนิยามความหมายของคำว่า PLC ซึ่งไม่มีถูกและผิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกัน

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมวันนี้คือ ได้เรียนรู้กระบวนการทำ PLC ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากกระบวนการ/การมีเป้าหมายร่วมกันแล้ว ก็คือ ความศรัทธา และความเชื่อ ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยในการแก้ปัญหาหรือช่วยพัฒนาสิ่งที่เราต้องการได้เพราะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ใช้เวลาในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ดังนั้นถ้าขาดความศรัทธาหรือความเชื่อร่วมกันว่าจะสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้แล้ว ขั้นตอนต่างๆต่อมาก็เป็นไปได้ยาก รวมถึงการรู้จักเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันของกันและกัน ก็จะช่วยให้การทำงานนั้นราบรื่น ทุกคนได้มีบทบาทและหน้าที่ร่วมกัน เกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนอยากที่จะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งนั้นๆร่วมกันคำสำคัญ (Tags): #plc
หมายเลขบันทึก: 585344เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2015 10:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2015 01:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี