บันทึก การสร้างโปสเตอร์ค่านิยม 12 ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12/12/58)


การสร้างโปสเตอร์ค่านิยม 12 ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการสอนให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการหาภาพต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้เกิดเป็นภาพใหม่ขึ้นมา โดยการนำโปรมแกรม Photoshop มาใช้ตัดต่อภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ที่นำมาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโปสเตอร์ค่านิยม 12 ประการ ที่จะใช้ในนำเสนอผลงานนักเรียนในวันวิชาการของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)