บันทึก กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย (9/12/57)


กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย เป็นการเดินรณรงค์ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาเดินรณรงค์เพื่อเป็นเยาวชนตัวอย่าง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)