บันทึก การฝึกเขียนตัวอักษรสปีดบอลกับหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม (28/11/58)การฝึกเขียนตัวอักษรสปีดบอลกับหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม เป็นการเขียนอักษรหัวตัดด้วยปากกาหัวตัดซึ่งได้พัฒนามาจากการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์ ซึ่งการเขียนด้วยปากกา สปีดบอลล์จะมีความยุ่งยากในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และถ้าใช้กระดาษเขียนที่ไม่ดีก็จะทำให้น้ำหมึกซึมหรือเลอะกระดาษได้ ดังนั้นเราต้องใช้สมาธิ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้เรียนมาจากมหาวิทยามาใช้ให้เป็นประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)