บันทึก เวรประจำวันห้องคอมพิวเตอร์ตอนเช้า (3/12/57)


เวรประจำวันห้องคอมพิวเตอร์ในตอนเช้าจะอยู่ประจำทุกวันอังคาร โดยหน้าที่ที่ต้องทำคือดูแลความเรียบร้อยภายในห้องคอมพิวเตอร์ จะเปิดให้เด็กมาปริ้นงานฟรี ในตอนเช้าจะมีนักเรียนเข้ามาปริ้นงานจำนวนมากเพราะบางคนต้องส่งงานในตอนเช้า ในการปริ้นงานจะมีข้อแม้ว่าจะต้องเตรียมกระดาษมาเอง ใครจะใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องปริ้นต้องลงชื่อก่อนใช้ทุกครั้ง ส่วนมากเด็กนักเรียนก็จะมาใช้ทุกวัน เลยต้องจัดเวรเฝ้าห้องคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลความเรียบร้อยและดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)