บันทึก เวรประจำวันห้องคอมพิวเตอร์ตอนพักกลางวัน (01/12/57)


การอยู่เวรประจำห้องคอมพิวเตอร์ตอนพักกลางวันจะอยู่ประจำทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยหน้าที่ที่ต้องทำคือดูแลความเรียบร้อยภายในห้องคอมพิวเตอร์ จะเปิดให้เด็กมาปริ้นงานฟรี โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเตรียมกระดาษมาเองและลงชื่อ และจำนวนหน้าที่ปริ้นทุกครั้งที่ใช้บริการ ส่วนมากเด็กนักเรียนก็จะมาใช้ทุกวัน เลยต้องจัดเวรเฝ้าห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)