การทำบุญ

นาคี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนเราส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ " บุญ " คิดว่าการทำบุญก็คือ "การตักบาตร การถวายทรัพย์ ,ถวายปัจจัย หรือการถวายสังฆทาน ฯลฯ" ซึ่งคำว่าบุญ หรือ ปุญญ แปลว่า ชำระ จึงหมายถึงการทำให้หมดจดจากมลทินจากเครื่องเศร้าหมองอันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ

ดังนั้นตามพระไตรปิฎก เราสามารถสร้างบุญได้ถึง 3 อย่าง คือ

1. ทาน คือ การให้เช่นการตักบาตร การถวายทรัพย์ ถวายปัจจัย การถวายสังฆทาน เหล่านี้ถือเป็นจาคะ หรือการให้นับเป็นบุญอย่างหนึ่ง แต่การให้สิ่งเพื่อเป็นกามคุณเช่น สุรา มหรสพ ไม่นับว่าเป็นการทำบุญ

2. ศีล คือ ความประพฤติที่ไม่ละเมิดหรือการรักษาความสำรวมทาง กาย วาจา ใจ การรักษาศีล 5

3. ภาวนา คือ การอบรมจิตทางสมนะและทางวิปัสสนา การนั่งสมาธิ เรียกว่า สมถะภาวนา การนั่งวิปัสสนา เรียกว่า วิปัสสนาภาวนาซึ่งการนั่งวิปัสสนาจะมีสติรู้ถึงรูป นาม

นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีอีก7 อย่างตามอรรถกถา หรือข้อปลีกย่อยนับถัดไปอีก7อย่าง

ดังนี้

4.อปจายนะ คือ ความเป็นคนนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อม

5.เวยยาวัจจะ คือ ความขวนขวายในกิจหรืองานที่ควรกระทำ

6.ปัตติทาน คือ การให้บุญที่ตนถึงแล้วแก่คนอื่น เช่นการอุทิศส่วนกุศลการกรวดน้ำ

7.ปัตตานุโมทนา คือก ารยินดีในบุญที่ผู้อื่นถึงพร้อม กล่าวอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้ว

8. ธัมมัสสวนะ คือ การฟังธรรมไม่ว่าจะฟังธรรมโดยตรงหรือฟังผ่านจากสื่อต่างๆ

9.ธัมมเทศนา หรือการแสดงธรรม คือ เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะแล้วได้ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น

10.ทิฏฐชุกรรม คือ การกระทำความให้เห็นตรงหรือ สัมมาทฏฐิ

บุญทั้ง 10 ประการนี้เรียกกันว่า บุญกิริยาวัตถุ 10

จะเห็นได้ว่าการทำบุญมีทางให้เลือกได้ถึง 10อย่าง มีเพียงข้อแรกเท่านั้นที่ต้องใช้ทรัพย์ แต่อีก 9 ข้อล้วนไม่ต้องใช้ทรัพย์ รู้ว่าบุญทำได้อย่างนี้แล้ว เรามาทำบุญกันเถอะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มือใหม่หัดเขียนความเห็น (0)