จิตรอาสา 15/01/58

วันนี้มีน้องจาก วิศวะคอมพิวเตอร์ มาทำจิตรอาสาครับ มาสอนการเขียนภาษา C ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครับ

น้องเขาสอนแบบง่ายๆ ครับนักเรียนจึงเข้าใจได้ง่ายครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)