สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๖)

"สะพานมี ตีค่ามาเชื่อมต่อ

ความหมาย ก่อเสริมไว้ให้แข็งขัน

เมื่อมี สิ่งกีดขวางทางแบ่งปัน

คนข้าม กันเห็นกับตาว่าค่ามี

เป้าหมาย ใดได้ตั้งหวังไว้ว่า

มีคุณค่า กว่าฝันอันสุขี

เมื่อ ทุ่มใจเทกายถวายชีวี

ลงมือทำ เต็มที่มีค่าจริง"

Morning exercise 22/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"สะพานมีความหมายเมื่อมีคนข้าม เป้าหมายมีคุณค่าเมื่อลงมือทำ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)