สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๒)

"ธรรม ธำรงคงค่าชีวาชื่น

ย่อม ราบรื่นชื่นใจให้หรรษา

ชนะ สิ่งไม่ดีที่มีมา

อธรรม คว้าพาใจให้ทุกข์ตรม

ทำดี ได้ให้คุณค่ามาหนุนเสริม

ความดี เติมเพิ่มใจไม่ขื่นขม

คุ้ม กันไว้ไม่ให้ใจระทม

ครอง ชีพสมรมณ์รื่นชื่นฤทัย"

Morning exercise 15/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"ธรรมย่อมชนะอธรรม ทำดีความดีคุ้มครอง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)