สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๔)

"สี่สิ่ง ดีมีค่าควรหาไว้

ในโลก ให้คุณค่าว่ามากหลาย

ที่เงินซื้อ หาได้ไม่ง่ายดาย

ไม่ได้ จ่ายเงินตราซื้อหากัน

ความรัก แท้แน่นักรักมีค่า

เวลา มาหมุนไปให้สุขสันต์

ชีวิต คนดิ้นรนพ้นทางตัน

มิตรแท้ นั้นปันช่วยด้วยใจจริง"

Morning exercise 21/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"สี่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ความรัก เวลา ชีวิต มิตรแท้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)