กาพย์แก้วกวีกานต์ (๘๔)

"คำสอน อันทรงค่า

จากวาจา ท่านผู้ใหญ่

สอนเรา ด้วยห่วงใย

สอนด้วยใจ ที่หวังดี

กราบท่าน ผ่านร้อยกรอง

ศิษย์จะ ตรองไว้ให้ดี

เป็นธรรม นำชีวี

น้อมฤดี มิมีลืม"

7/2/58

คำสอนพรปีใหม่จากอาจารย์พ่อ

ผศ. นพ.ผจญ วงษ์ตระหง่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)