สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๓)

"ถึง เพื่อนพ้องน้องพี่ที่พานพบ

เวลา คบนบฤดีมีความหมาย

พิสูจน์ ใจให้เหมือนดั่งเพื่อนตาย

มิตรแท้ คล้ายสายสัมพันธ์ที่มั่นใจ

คนที่ คบเคารพกันเป็นฉันท์เพื่อน

ยอมแม้ เปื้อนฝุ่นไคลใจหวั่นไหว

ตัวเอง ยอมเสียเวลาเงินตราไป

จะลำบาก เพียงใดไม่ทิ้งกัน"

Morning exercise 14/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"ถึงเวลาพิสูจน์มิตรแท้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)